GClub ขจัดเกมล้มโต๊ะ

GClub
GClub สมาคมกีฬาฟุตบอลฯจัดประชุมมอบนโยบายกับผู้ตัดสิน เผยเตรียมเพิ่มเงินค่าจ้างกับเชิ๊ตดำ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและป้องกันการทำผิด
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการชั่วคราวสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ อาคาร พงษ์สุภีร์ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดการประชุมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ตัดสินทั้ง 12 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตัดสินประจำสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ภายในที่ประชุมมี พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ, นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ อุปนายกสมาคมฯฝ่ายสื่อสารองค์กร, เบนจามิน ตัน ผู้อำนวยการคลับไลเซนซิ่ง, นาย พาทิศ ศุภะพงษ์ รองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ, นายโสภณ มหาบุญ คณะกรรมการผู้ตัดสิน พร้อมด้วย ผู้ตัดสิน จำนวน 12 คนที่ได้รับการคัดเลือก อันประกอบไปด้วย นายภูมรินทร์ คำรื่น, พันจ่าอากาศเอก ธเนศ ชูชื่น, จ่าอากาศเอก พิชิต ณ สุวรรณ, นายเกรียงศักดิ์ เกียรติสงคราม, นายนิติภูมิ กุลบุตร, นายอลงกรณ์ ฝีมือช่าง, นายชัยฤกษ์ งามสม, พันจ่าอากาศเอก ประกิต สโรบล, นายวิทยา สาระเกษ, นายศักดิ์ชัย ฟักเถื่อน, นาย มงคลชัย เพชรศรี และ นาย ทวีป อินทร์แก้ว

หลังการประชุม พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฯ กล่าวว่า “สืบเนื่องจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีนโยบายที่จะคัดเลือก ผู้ตัดสินที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความสามารถ และที่สำคัญคือมีร่างกายผ่านการทดสอบของคณะกรรมการมาทำหน้าที่โดยทางสมาคมฯ จะให้ผู้ตัดสินเหล่านี้ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินประจำสมาคมฯ ไปทำหน้าที่ตัดสินในโตโยต้า ไทยลีก เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตัดสินแข่งขันกันทำหน้าที่”

“ทั้ง 12 คน ที่ถูกเลือกมาถือเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ ศีลธรรม ก็จะได้รับผลตอบแทนจากสมาคมฯ ที่สูงกว่าผู้ตัดสินทั่วไป แต่หากผู้ตัดสินทั้ง 12 คน ทำหน้าที่บกพร่องหรือได้รับการร้องเรียนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินก็จะถูกทำโทษ ลงไปทำหน้าที่ในดิวิชั่น 2 และไต่เต้าขึ้นมาใหม่ ส่วนผู้ตัดสินคนอื่น ๆ หากทำหน้าที่ได้ดีก็จะสามารถขึ้นมาแทนที่ได้ เหมือนกับการเลื่อนชั้นของสโมสรในลีก”

“ในปีหน้าผลตอบแทนหรือเบี้ยเลี้ยงจะมีการปรับใหม่ให้สูงขึ้น เพื่อให้ผู้ตัดสินมีรายได้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้พวกเขาไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นี่คือวิธีการแก้ไขระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการคุยเรื่องๆอื่น ทั้งเรื่องจำนวน 12 คนพอเพียงหรือไม่”