เว็บรับแทงบอล แทงบอลผ่านเว็บ “สุพรรณ” แยก

เว็บรับแทงบอล
เว็บรับแทงบอล “บิ๊กหอย” ธวัชชัย สัจจกุล อดีตผู้จัดการทีมชาติไทย ทำหนังสือแจ้งถึง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้พิจารณา ถึงข้อบังคับฉบับใหม่ของ สมาคมฟุตบอลฯ ว่า มีเจตนาไม่สุจริต พร้อมเผยข้อมูลว่า “บังยี” วรวีร์ มะกูดี นายใหญ่คนปัจจุบัน ถือหุ้นใน บริษัท ไทย พรีเมียร์ ลีก ถึง 45 เปอร์เซ็นต์
หลังจากที่ “บิ๊กหอย” นายธวัชชัย สัจจกุล อดีตผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดดรีมทีม ประกาศตัวลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ที่จะมีการเลือกตั้งวาระใหม่ในวันที่ 17 ตุลาคม นี้

ล่าสุด นายธวัชชัย ได้ทำหนังสือถึง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้วินิจฉัยและดำเนินการ ในเรื่องที่ตนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารจดการของสมาคมฟุตบอลฯ หลังจากได้นำข้อบังคับลักษณะการปกครองฯ ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา

โดยมีประเด็นสำคัญ คือ บทเฉพาะกาลข้อ 85 อนุ 2 ที่ตนมองว่าน่าจะผิดกฎหมายมาตรา 73 (2) ของพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย 2558 ให้สมาชิกออกจากสมาคมกีฬาโดยเจตนาอันไม่สุจริต หรือขัดต่อข้อบังคับของสมาคมกีฬา

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดเผยข้อมูลว่า นายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลฯคนปัจจุบัน ได้ถือหุ้นใน บริษัท ไทย พรีเมียร์ ลีก เป็นจำนวน 5,625 หุ้น หรือเท่ากับ 45 เปอร์เซ็นต์ และ นายองอาจ ก่อสินค้า ประธานบริษัท ไทย พรีเมียร์ ลีก ถือ 3,125 หุ้น หรือเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ รวม 2 คน 70 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นของกลุ่มบุคคลพรรคพวกของนายวรวีร์ และนายองอาจ

แทงบอลผ่านเว็บ นอกจากนี้ นายธวัชชัย ยังได้ขอความกรุณาให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใช้อำนาจให้คณะกรรมการสมาคมกีฬาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมกีฬาชั่วครางขึ้น เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ 5 ข้อ โดยมีเรื่องสำคัญ คือ จัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด, ให้คณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งชุดใหม่ เป็นเจ้าทุกข์ดำเนินคดี กับนายวรวีร์ และพวก ตามความผิดมาตรา 73 (5) มาตรา 115 รวมถึงดำเนินคดีกับ นายวรวีร์ และพวก โดยใช้พระราชบัญัติป้องกันการปราบปรามการฟอกเงิน ความผิดมาตรา 5 มาตรา 48 มาตรา 61 เพื่อทวงทรัพย์สินที่ควรจะเป็นของสมาคม ทั้งในเรื่องกิจการของ ไทย พรีเมียร์ ลีก รวมทั้งทรัพย์สินที่ตั้งของสมาคมฟุตบอลฯ (หนองจอก)