บาคาร่า Holiday บาคาร่าออนไลน์ IDEMITSU Junior

บาคาร่า Holiday
บาคาร่า Holiday ดร. จักรกริช วหาวิศาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันอพอลโล ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัท กอล์ฟชาแนล ประเทศไทย จำกัด พร้อมจัดโครงการ “IDEMITSU Junior Golf Academy” ณ สนามกอล์ฟกรุงกวี จ.ปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมนี้ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนนักกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงที่มีใจรักในกีฬากอล์ฟได้มีโอกาสพัฒนาทักษะกีฬากอล์ฟให้มากขึ้นเพื่อก้าวสู่ระดับอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-118-3414

ผลการแข่งขันรอบแรก (19ส.ค.)
(-5)67 ปฐมาภรณ์ อริยะเมธปรีชา 33-34
(-4)68 อัญชิสา อุตมะ 32-36
(-1)71 ปวริศา ยกทวน 37-34
บาคาร่าออนไลน์ (E)72 ดลนภา พุฒิพินิจ 37-35, ศรัณย์พร ลางคุลเกษตริน 36-36, วลัยลักษณ์ สาตรักษ์ 38-34, เฌอมาลย์ สันติวิวัฒนพงศ์ 37-35, พันธ์ผกา พันธุมบำรุง 37-35
(+1)73 ปัณณรัตน์ ธนพลบุญรัศมิ์ 35-38, เชาวเรศ เชาว์กิตติโสภณ 38-35,วันชนา โพธิ์เรืองรอง 38-35,สุชญา ตั้งกมลประเสริฐ(สมัครเล่น) 37-36